ШИНЭ ЖИЛ ХИЙХ ТОХИЛОГ АЯТАЙХАН ГАЗАР ОЛООГҮЙ БОЛ ТА МАНАЙХЫГ СОНИРХООРОЙ

Зогсоол, Хоол, Үйлчилгээ, Хөгжим Гэрэл сайтай Паркын нууран дундах ЦАЙЗ дотор одоогоор дараах өдрүүд боломжтой байгаа болно.

Нэг давхартаа 70 – 150 хүртэл хүн хүлээж авах хүчин чадалтай одоогоор 12 сарын 12 сул байгаа болно. Мөн өдрийн цагаар 10 жил болон хүүхдүүдийн шинэ жил хийх боломжтой.

Хоёрдугаар давхартаа 30 – 50 хүний багтаамжтай бөгөөд одоогоор 12 сарын 11,17 байгаа болно.

Гуравдугаар давхартаа 15 – 26 хүний багтаамжтай бөгөөд Найз нөхөд болон цөөхөн хүнтэй байгууллагын шинэ жил төгс зохицох болно. Одоогоор 12 сарын 10,11,12,13,14 гэсэн өдрүүдэд сул байгаа болно.

Утас: 88118308

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *